תובנהגבייה וניהול למוסדות חינוך
רישוםניהול ומיון של מועמדים לקבלה
תחזוקהעדכון גרסאות וגיבויים
חוגיםחוגים
גמח כספיםהלואות -פקדונות-ערבים
הוק בקליקהוק בקליק
חינוכיתציונים-שיבוצים- מערכת שעות-מבחנים
לשכות שרותלשכת שרות להוראות קבע
פוריםבית מאיר
תורמיםתורמים
משרדיתמשרדים

Nayad:0545741186

tovena@013net.net

 "ExcellLemasav"